Politika privatnosti


Politika privatnosti

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM OVE INTERNET STRANICE

Svrha ove Politike privatnosti je informirati Vas kako se putem Internet stranice www.qrme.info prikupljaju Vaši podaci, kako se obrađuju i kako ih koristimo u svrhu pružanja usluga svojim korisnicima, a sve u skladu s zakonskom regulativom u području zaštite osobnih podataka. Molimo da se prije korištenja ove web stranice upoznate sa pravilima privatnosti koje donosimo u nastavku, a ukoliko imate bilo kakvo dodatno pitanje vezano za Politiku privatnosti ili Politiku o korištenju kolačića, slobodno nam se obratite na kontakt info@qrme.info.

SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA

Podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u svrhu korištenja ove internet stranice, a sve temeljem članka 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

Podaci koje prikupljamo putem ove internet stranice, profila na društvenim mrežama i komunikacijom putem e-maila mogu obuhvaćati:

  • Ime ( i prezime)
  • adresa e-pošte,
  • broj telefona
  • mrežni identifikatori.

Prikupljamo dvije osnovne skupine podataka:

  • Vaše osobne podatke – osobne podatke koje nam dobrovoljno ostavljate prilikom prijave za newsletter ili prilikom popunjavanja obrazaca za postavljanje pitanja, a koje koristimo da bismo na Vaš zahtjev odgovorili na postavljena pitanja, dostavili informacije vezane uz naše usluge ili Vas informirali o uslugama i događajima vezanim uz korištenje naših usluga, ove Internet stranice i profila na društvenim mrežama.
  • Podatke o načinu korištenja internet stranice – pratimo, prikupljamo i agregiramo podatke koji nam pomažu u analizi upotrebe naše internet stranice od strane korisnika koji ju posjećuju, kao i podatke iz URLova koji sa drugih internet stranica upućuju korisnike na našu internet stranicu. Prikupljanjem tih podataka postoji mogućnost da Google Analytics, alat koji koristimo za analizu korištenja naše internet stranice, koristi Vašu IP adresu kako bi odredio Vašeg pružatelja internet usluga ili Vašu lokaciju. Na niti jedan način ne koristimo Google Analytics račun kako bismo Vas mogli kasnije identificirati, izraditi Vaš profil ili za spremanje osobnih podataka.  Vaše osobne podatke prilikom prijave pohranjujemo i čuvamo unutar MailChimp platforme koja je usklađena sa svim odredbama o čuvanju i zaštiti podataka. Putem MailChimp platforme šaljemo Vam informacije kroz naš Newsletter samo u slučaju da  ste nam dali izričitu privolu za primanje Newslettera. Koristimo i kolačiće u svrhu omogućavanja što kvalitetnijeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete saznati u Politici o korištenju kolačića.

U slučaju da nam upit šaljete putem obrazaca dostupnih na Internet stranici, profila na društvenim mrežama ili nam šaljete elektroničku poštu s Vašim osobnim podacima, te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja Vaših postavljenih zahtjeva te se podaci ne koriste niti u jednu drugu svrhu. Osobni podaci koriste se samo u slučaju potrebe ostvarivanja komunikacije s Vama.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo putem profila na društvenim mrežama, koristimo samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentiranja te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju i ne pohranjuju. 

ZAKONITOST OBRADE PODATAKA

Osobne podatke koji su predmet obrade prikupljamo i obrađujemo na način i u opsegu kako je to definirano Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), osobito vodeći brigu o postojanju pravnog temelja za obradu Vaših osobnih podataka u relevantnim odredbama mjerodavnih propisa.

KATEGORIJA PRIMATELJA PODATAKA

Korištenje naše Internet stranice ne zahtjeva otkrivanje Vaših osobnih podataka. Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje osobnih podataka te ih nećemo ustupati niti učiniti dostupnima trećim osobama bez  posebnog odobrenja, osim u slučajevima kada smo na isto obvezni radi omogućavanja pružanja usluge. U tom slučaju, osobne podatke možemo proslijediti trećim osobama koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala i zaštita Vaših prava. Moguće je dijeljenje Vaših podataka s pouzdanim i sigurnim poslovnim partnerima, a čije usluge i proizvodi su sastavni dio usluga.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA – RAZDOBLJE POHRANE

Prikupljene osobne podatke čuvamo dok za to imamo Vaše odobrenje, potrebu čuvanja u skladu s legitimnim interesom ili zakonsku obvezu čuvanja. Osobni podaci bit će pohranjeni za vrijeme pružanja usluge i sve dok su potrebni za svrhe za koje su prikupljeni. Razdoblje pohrane i čuvanja podataka ovisi o razlogu zbog kojeg su ti podaci prikupljeni i u skladu je sa zakonskim okvirom.

SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Povjerljivost i sigurnost Vaših osobnih podataka od posebne nam je važnosti stoga smo u svrhu zaštite vaših osobnih podataka uveli odgovarajuće tehničke, organizacijske i administrativne sigurnosne mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja, a sve kako bi Vaše podatke zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

PRAVO NA PRISTUP PODACIMA

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni
podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, koji se točno podaci obrađuju, gdje se obrađuju, tko ih obrađuje, pristup osobnim podacima, svrsi obrade, podatke o zbirci osobnih podataka u kojoj se predmetni podatak pohranjuje, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni te ostale podatke za koje iskažete zanimanje i interes.

PRAVO NA ISPRAVAK

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja od nas ishoditi da ispravimo netočne osobne podatke. U skladu sa svrhom obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.

PRAVO NA BRISANJE

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez odgode. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

PRAVO NA PRIGOVOR

Ako imate pritužbe i prigovor u vezi s obradom osobnih podataka možete nam u svakom trenutku dostaviti pritužbu i na temelju vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo. Pregledat ćemo i procijeniti vašu pritužbu te vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno. U takvom slučaju više nećemo
obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako se dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a sve posebno vodeći računa o usklađenosti s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske. 

ADMINISTRATIVNI TROŠAK

Vaša prava se ostvaruju bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.
Obavijestit ćemo Vas o administrativnom trošku koji imamo pravo naplatiti temeljem Opće
uredbe (GDPR) prije nego što isti nastane, u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu.

INFORMACIJE O VAŠIM PRAVIMA

Ova Politika privatnosti redovito će se dopunjavati u skladu s unaprjeđenjem naše zaštite i
novim poduzetim mjerama kako bi Vaši podaci bili zaštićeni u najvećoj mogućoj mjeri prema
našim stvarnim mogućnostima

Molimo Vas da redovito provjeravate sve izmjene ili ažuriranja naših pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Na postavljene zahtjeve za ostvarenje prava na pristup podacima, prigovore te odgovore na ostale upite i tražene informacije dostavit ćemo Vam u elektroničkom obliku, osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte. 

Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po vašem zahtjevu i za vašu identifikaciju.

Po svakom postavljenom zahtjevu odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana.

Kontakt: info@qrme.info

Ako smatrate kako je došlo do povrede vaših prava možete uputiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb.

Copyright © qrme.info
Powered by ddigital.com.hr